PROČ CHRÁNIT PŘÍRODU?

Země nám byla svěřena do správy, jinou nemáme. Stejně jako předchozí generace máme povinnost o ni pečovat a předat ji v pořádku dalším generacím.

Zajímají nás vaše zkušenosti

KDU-ČSL se zaměřuje systémově na ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Spolupracuje s odborníky z univerzit, výzkumných ústavů, zemědělci a ochránci přírody. Chceme však zohlednit i vaše zkušenosti, protože proti suchu a pokračujícímu oteplování musíme bojovat společně. Zajímá nás váš názor, proto prosíme o vyplnění následujících otázek.

vyplnit

JAKÉ KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ
V BOJI PROTI KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
VÁS V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO?

JAKÉ KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ
V BOJI PROTI KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
BYSTE RÁDI UVÍTALI?

KTERÉ OBLASTI V BOJI ZA LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ?Váš e-mail


Děkujeme za vyplnění dotazníku. Váš názor nás zajímá.

Některá pole obsahují chybu.

klimatické desatero

Ústavní ochrana vody
Voda je nenahraditelnou surovinou a součástí našeho každodenního života. Dlouhodobé sucho trápí nejen zemědělce, ale každého z nás. Voda je strategická surovina. Ústavní ochrana vody bude znamenat nadřazení obecného zájmu o její ochranu. Ve skutečnosti se to může promítnout při ochraně podzemních vod před kontaminací nebo při budování opatření zadržujících vodu v krajině. Česká republika se tak hrdě přihlásí k boji proti suchu a dá jasně najevo, že bez vody se nedá žít.
Ochrana půdy
Úbytek úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti. Na mnoha místech se z polí stávají pouště - a to kvůli špatnému hospodaření. Řada takových zásahů může být nevratných. S tím musíme přestat. Musíme zachovat půdu pro zemědělskou činnost a obživu obyvatel. Na mnoha místech bude nutné vrátit krajině její původní podobu.
Chytré nakládání s odpady
Zanecháváme po sobě obrovské množství odpadů, které v tom nejhorším případě končí v našich lesích na nelegálních skládkách. Ale ani povolené skládky nejsou dobrým řešením. Lepší než skládkování je surovinové a energetické využití nebo recyklace odpadů. Prosazujeme proto principy oběhového hospodářství a chytrého využívání odpadů
Příprava měst na oteplování
V Brně jsme zavedli jako v prvním městě ČR dotační podporu zelených střech. Našim cílem je přijmout další opatření ochlazující města a zadržující dešťovou vodu a její následné využívání. Chceme zelenější města: energeticky nenáročné budovy, zeleň na fasádách a využívání dešťové vody v kancelářích i bytech.
Příprava krajiny na změnu klimatu
Podpoříme rozdělení velkých monokulturních celků na menší osázené plochy, abychom podpořili diverzitu nejen u rostlin, ale i u živočichů. Budeme podporovat obnovu mezí a mokřad, kde jen to bude možné.
Podpora krajinných prvků
Chceme osvobodit od daně z nemovitosti remízky, meze a stromy v krajině i tam, kde jsou mimo zastavěná území obce. Prosazujeme vyšší ochranu vodních zdrojů rozšířením úlevy na dani z nemovitosti.
Podpora obnovitelných zdrojů
Chceme energeticky soběstačné Česko s nízkou závislostí na dovozu energetických surovin ze zahraničí. Prosazujeme energetiku, která nebude ničit životní prostředí a bude pocházet z obnovitelných zdrojů.
Snižování emisí
Nepodceňujeme reálné hrozby týkající se životního prostředí. Chceme opatření, která budou reagovat na klimatickou změnu a zvyšování emisí. Chceme v dlouhodobém měřítku v celé zemi i jednotlivých městech snižovat výrazně množství CO2.
Péče o lesy a jejich obnovu
Nejen v souvislosti s kůrovcovou kalamitou podpoříme majitele lesů v jejich obnově a dlouhodobě udržitelném spravování. Budeme podporovat výsadbu nových smíšených lesů.
Závlahové systémy a jejich využití v zemědělství
Vodu bychom měli využívat účelně a hospodárně, podpoříme závlahy při pěstování potravin. Nechceme zalévat pitnou vodou plodiny určené pro využití v bioplynových stanicích... Voda pro pěstování musí být využívána bez plýtvání.

Voda nad zlato

Brožura ke stažení

Podepsat on-line


Každý podpis se počítá, děkujeme!

Některá pole obsahují chybu.

Kde můžete petici podepsat?

Ústřední kancelář KDU-ČSL, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 128 00 Praha 2 Krajská kancelář KDU-ČSL, Varšavská 2, 360 01, Karlovy Vary
Krajská kancelář KDU-ČSL, Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice Krajská kancelář KDU-ČSL, Štefánikova 661, 760 01 Zlín
Krajská kancelář KDU-ČSL, Wolkerova 6, 415 01, Teplice Krajská kancelář KDU-ČSL, Srázná 4837/19, Jihlava
Krajská kancelář KDU-ČSL, Palackého 129, 738 02 Frýdek-Místek Krajská kancelář KDU-ČSL, Lannova 13, 370 01, České Budějovice
Krajská kancelář KDU-ČSL, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1 Krajská kancelář KDU-ČSL, Vranovská 61, 614 00 Brno
Krajská kancelář KDU-ČSL, Lukavická 2792/3, 301 00 Plzeň Krajská kancelář KDU-ČSL, Vrchlického 582/18 500 02 Hradec Králové
Krajská kancelář KDU-ČSL​, Nešverova 2, 779 00 Olomouc
Petice ke stažení
1. Stáhněte si petici do vašeho počítače.
2. Soubor si vytiskněte.
3. Text si znovu pozorně přečtěte a připojte k němu
do podpisového archu svoje jméno, adresu a podpis.
4. Seznamte s peticí plnoleté členy své rodiny, přátele,
známé a sousedy a nabídněte jim petici k podpisu.
5. Nechte petici k podpisu ve vašem obchodě, kavárně a podobně.
5. Odevzdejte podepsanou petici v okresních
nebo krajských kancelářích KDU-ČSL.